ავტომატური ელექტრონული სასწორი Esit VBF1

სარქველიანი ტომრის შემვსები სასწორი გამოიყენება ფხვნილის (ცემენტის, თაბაშირის, სახსრის, კალციტის და ა.შ.) სხვა ფხვნილის მასალებით ტომრების ზუსტი წონით შევსების მიზნით, ტომრეტბის შევსება ხდება ვენტილების დახმარებით, არსებობს მოდელები ერთი ან რამოდენიმე ვენტილით.


სისტემა შედგება მართვის პანელისა და მექანიკური ნაწილებისგან. პროცესის დაწყების შემდეგ, სასწორი იწყებს პროდუქციის ორ ეტაპად შევსებას, თავიდან ხდება სწრაფი შევსება, ხოლო მითითებული წონის მიღწევამდე იწყება ნელი შევსების პროცესი, შევსების ორ ეტაპად შევსებით გარანტირებულად ზუსტი წონა მიიღება. შევსების შემდეგ დგუშის დარტყმა ტომარას ათავისუფლებს. Esit VBF1 ავტომატური სასწორი არის მიკროპროცესორული კონტროლირებადი და სრულად ელექტრონული. შესაძლებელია რაოდენობისა და წონის შესახებ ანგარიშების გაკეთება, შესაძლებელია სხვა ელექტრონული მოწყობილობების დამატება, როგორიცაა პრინტერი ან კომპიუტერების შეერთება.