გაყინული ხორცის სასწორი ESIT MR

სრულად ავტომატური ელექტრონული სასწორი ხორცის ასაწონად, ორი ტენზოგადამცემით მიკროპროცესორული სენსორებით კონტროლირებადი MR სასწორი სპეციალურად შემუშავებულია ჭერზე დამონტაჟებულ რელსებზე აწონვის ოპერაციებისათვის, რაც საშუალებას იძლევა სასაკლაოებში სარეალიზაციო ან დასასაწყობებელი ხორცი დამატებითი პროესების გარეშე აიწონოს.


სასწორის ტვირთამწეობა 600 და 1500 კგ , Esit მონორალის სასწორები ხელმისაწვდომია გალვანური დაფარული ფოლადისა და უჟანგავი ფოლადის ტიპებში.

სასწორი არის ძალიან საიმედო და გათვლილია რთულ სამუშაო პირობებზე. ელექტრონული სასწორი მოითხოვს სამონტაჟო მომსახურებას.