ცოცხალი საქონლის სასწორი ESIT CH

ცოცხალი საქონლის ასაწონი სასწორი CH არის ელექტრონული და სრულად ავტომატური სასწორი, რომელიც გამოიყენება საქონლისა და ცხვრის,ღორის და სხვა მსხივფეხა საქონლის ასაწონად. სასწორის პლატფორმას შეუძლია ერთ ჯერზე ერთი პირუტყვის წონა. პლატფორმას აქვს გალიის მსგავსი სადგომი, რომელსაც აქვს ორი კარი, რაც საშუალებას აძლევს ცხოველს შესვლასა და გამოსვლაში.


ცოცხალი საქონლის ასაწონ სასწორს გააჩნია ციფრული ეკრანის ინდიკატორი, რომელიც შეიძლება დამონტაჟდეს ინდიკატორის სვეტზე ან როგორც სამაგიდო ინდიკატორი. მას შემდეგ, რაც ცხოველი სასწორის პლატფორმაზე განთავსდება, შესასვლელი და გასასვლელი კარები იკეტება ნებისმიერი მოძრაობის თავიდან ასაცილებლად. ცხოველის წონის დაბეჭდვა შესაძლებელია, თუ სასწორი დაკავშირებულია პრინტერთან. თითოეული ცხოველის წონის ინდივიდუალურად დაბეჭდვის გარდა, სისტემას ასევე შეუძლია მთლიანი ნახირის მთლიანი წონის დაბეჭდვა აწონვის ოპერაციის ბოლოს.

სასწორი არის ძალიან საიმედო და გათვლილია რთულ სამუშაო პირობებზე. ელექტრონული სასწორი არ მოითხოვს სამონტაჟო ან რაიმე სხვა სახის დამატებით მომსახურებას.