შპს დვალი ელექტრონული სასწორები

დამაფასოვებელი სასწორი

დამაფასოვებელი სასწორი

დამაფასოვებელი ავტომატური სასწორი 10-50 კგ.

დაფასოების სისწრაფე- 10 ტომარა წუთში

Model

BFT

BFB

Capacity

10-50kg

25-50kg

Fiiling Sensibility

1/1000

1/1000

Fiiling Rate

6 bag/minute

10 bag/minute