შპს დვალი ელექტრონული სასწორები

დამაფასოვებელი სასწორი

დამაფასოვებელი სასწორი

დამაფასოვებელი სასწორი ბიგ ბეგებისთვის 1-2ტ.

Model

BBF 500

BBF 1000

BBF 2000

Capacity

500kg

1000kg

2000kg

Fiiling Sensibility

1/1000

1/1000

1/1000

Fiiling Rate

30 bag/hour

20 bag/hour

10 bag/hour