შპს დვალი ელექტრონული სასწორები

საკონტროლო ავტომატური სასწორი

საკონტროლო ავტომატური სასწორი
საკონტროლო ავტომატური სასწორი

საკონტროლო მოწყობილობა ასრულებს რამდენიმე ფუნქციას ერთდროულად, ასაწონი პროდუქტის გადატვირთვა, აწონვა და წინასწარ მითითებული წონისგან განსხვავებული პრდუქტის გამოხშირვა.

Model

Decaline 60

Capacity

60 kg

Maximum Speed

60 pcs/min

Static Accuracy

20 g

Dynamic Accuracy

100-200 g

Belt Dimensions LxW

1000x600 mm