შპს დვალი ელექტრონული სასწორები

სილოსის სასწორი

სილოსის სასწორი

სასწორის ეს მოდელი განკუთვნილია სილოსებიდან ჩამოტვირთვის საკონტროლოდ, ჩამოცლის პროცესი არ ფერხდება აწონვის მიმდინარეობით.

Model

Capacity (m3/h)

Linearity

 

FS 20

12 - 25

%1

 

FS 50

30 - 60

%1

 

FS 100

60 - 125

%1

 

FS 200

125 - 250

%1